Pastelková výprava do vlastního nitra

05.03.2014 11:18

Zvu Vás na třetí setkání, tentokrát k prozkoumání našeho Vnitřního světa pomocí pastelek.

 

Každý člověk má své jádro, které je obaleno různými „obaly“, vzniklými výchovou, společenským prostředím, předsudky.... V těchto „obalech“ sídlí naše funkce, které nezbytně potřebujeme ke svému životu. Abychom je vůbec objevili a prozkoumali, zlepšili jejich výkonnost pro náš živost, namalujeme si je, budeme je personifikovat. Dáme jim jména a budeme se snažit je co nejvíce probudit k životu, vytáhnout z jejich „obalů“, oprostit od nánosů všeho, co jim neumožňuje pro nás pracovat tak, jak potřebujeme.

 

Přijďte si tedy hravou formou namalovat to, co máte uvnitř, přijďte se na to podívat, přijmout to a vylepšit tak nejlépe, jak to právě teď dovedete a jak Vám to právě teď bude vyhovovat.

 

K této práci není třeba žádných malířských dovedností, stačí chuť a touha pro sebe něco udělat, pastelky a dobré ořezávátko.

 

 

Kdy: 5.4. 2014 v 10:00 hod

Kde: Šafaříkova 139 (proti rohu Smékalova pekařství), Vysoké Mýto

Cena: Cenu si určuje každý účastník sám podle spokojenosti na konci semináře (vycházíme z filosofického modelu "dar za dar")