Informace o mně

Jmenuji se Eva Ráčková.
Narodila jsem se v roce 1955, ve znamení Střelce.
Jsem absolventkou Pedagogické fakulty v Hradci Králové (1982)
Ve školství jsem se ale ocitla už v roce 1974 a to v pohraničí Orlických hor.
Svým způsobem se mi stalo učitelské povolání osudným a nyní se věnuji převážně konzultacím, doprovázeným poutím, konstelacím a vedení vlastních seminářů.

Od roku 1990 jsem vystřídala různá zaměstnání, od těch "obyčejných", jako je pracovnice CK, až po ta "prestižní", jako je top manažerka stavební spořitelny.
Posledních 20 let se zabývám mezilidskými vztahy nejen z tradičního, ale i z alternativního - duchovního hlediska. Nejsem terapeut, sama sebe považuji za někoho, kdo sdílí a naslouchá příběhům druhých lidí, vyměnuje si s nimi zkušenosti a tak se vzájemně obahacujeme.

Od klasického vysokoškolského vzdělávání přes kurzy manažerských dovedností jsem absolvovala i duchovní semináře a získala certifikáty:

Modrá alfa - základní seminář
Reiky I. a II. stupeň
SRT základní kurz
Kineziologie I. a II. stupeň


Absolvovala jsem týdenní výcviky terapie RUŠ I. a II. stupeň
Kurz EFT pro každého

Absolvovala jsem dva roky studia univerzity  třetího věku na Psychoterapeutrické fakultě v Praze, založené docentem Skálou  a  Akademii nové slovanské spirituality Jiřího Maška v Praze.

V prosinci 2012 jsem dokončila rok a půl letý  trenink rodinných konstelací.

V lednu 2014 jsem začala roční výcvik systemických konstelací u Jana Bílého a dokončila ho 1. 2. 2015

V březnu 2015, v den jarního slunovratu a současně v den částečného zatmění slunce, jsem začala další výcvik, tentokrát devítiměsíční cestu Návrat Bohyně u Barbory Nádvorníkové. Toto "těhotenství" uspěšně skončilo v listopadu 2015.

 

Pořád se něco děje a to mě baví.

Kdo mne vyhledává

 

Jsou to  především ženy, ale i muži, kteří prožívají nějakou mezní životní situaci, nejčastěji řeší partnerské vztahy - nevěru partnera, jeho odchod  nebo lhostejné až agresivní chování.

Nikdy neřešíme partnera, vždy je vedu k tomu, aby se zamysleli sami nad sebou, proč se jim děje to, co se jim děje. Kde hluboko v nich je to, co jim způsobuje pocity a emoce, které prožívají.

Protože nikdy nemůžete změnit druhého člověka, ale vždy můžete změnit sami sebe, svůj úhel pohledu na chování druhých lidí i na sebe samotné a na to, co se vám děje. Až to tak, jak to je, příjmete, až  teprve pak s tím taky můžeme něco udělat. Nelze změnit to, co se stalo, vždy lze změnit to, jak to prožívate...zda si to jako trauma táhnete dál svým životem, nebo to umíte přeměnit v cennou životní zkušenost, kterou kdykoliv můžete použít.

Přijmout neznamená souhlasit, přijmout znamená osvobodit se.

Všechno je v hlavě.

Ve vaší hlavě.

Jak si myslíte, že to je, tak to pro VÁS skutečně je a nikdo jiný než vy sami to nemůže změnit.

 

Změnit lze vše, i minulost. Stačí se na ni jen jinak podívat, v tu chvíli je to, co se odehrálo, úplně jiné a tím je jiné i to, co žijete TED.

A nic jiného, než TED není.

 

Nenabízím jednoduchou cestu, ale dle zpětné vazby vím, že nabízím efektivní cestu, jak zlepšit kvalitu vlastního živta, najít přátele a změnit postoj k sobě samému i k tomu, co jste si mysleli, že nikdy nezvlánete, neodpustíte...

Historie projektu

Pandořina škola v přírodě (PŠvP)

 

Proč vznikla:

PŠvP vznikla pod vlivem mých návštěv jednoho internetového webu.

K jejímu založení mne inspirovalo forum Život po nevěře, kde podvedené a opouštěné ženy řešily stále stejná témata. A stále stejně, pouze ze svého vlastního úhlu pohledu, z pozice „zrazené“ a „zneuznané“ ženy, která veškeré své sebevědomí a vlastní hodnotu odvozuje od funkční rodiny, která ocení její roli. Z materiální pozice a s velkou absencí znalosti duchovních principů a zákonitostí.

 

S jakým záměrem:

Mým záměrem a nosnou myšlenkou školy je pomoci ženám zvednout hlavu a „nedívat se pouze na vlastní dvorek“.

Získat zpět ztracené sebevědomí, poléčit si stará i nová zranění a stát se svobodnou bytostí, která zná svou vlastní cenu.

Nabídnout jiné řešení než antidepresiva, smutek, pocit prázdnoty a zbytečnosti.

 

Protože se jedná o dlouhodobou práci na sobě, vznikly zatím 4 třídy školy. Mají podobu víkendových seminářů v přírodě.

 

Program jednotlivých tříd:

PŠvP 1

Učíme se zvednout hlavu, vymést kostlivce ze skříně a najít samy sebe. Poznáváme, že pro náš život neplatí pouze materiální zákony, ale že existují i duchovní, které nás ovlivňují.

 

PŠvP 2

Hlouběji nahlížíme do vlastního nitra, nakreslíme si mapu vnitřního světa a učíme se chápat samy sebe a pracovat na sobě, učíme se mít rády takové jaké jsme, přijmout se i se všemi chybami, abychom je potom mohly změnit.

 

PŠvP 3

Zkoumáme své vztahy, poznáváme a pracujeme se svými emocemi a egem.

 

PŠvP 4

Hledáme a objevujeme svá sexuální tabu, bloky a zábrany. Učíme se posvátné ženské sexualitě.