Cena

I já vycházím z filozofického modelu „Dar za dar“. Nebo jinak: „já jsem OK, ty jsi OK“

 

Klient mi vždy hradí bezprostředních náklady na cestu – doprava, případně ubytování, strava.

 

 

Honorář pro mne se skládá ze dvou částí:

Jediné, co každý z nás vlastní, je náš čas. Ten je naprosto jedinečný, plyne nám všem naprosto stejně.

Proto danou, mnou určenou částí odměny, je ocenění mého času, který v rámci modelu „dar za dar“ ocení klient stejně jako svůj čas. Vycházím z předpokladu, že každý z nás si cení svého času, zná svůj denní hrubý výdělek, a stejně tak ocení čas někoho, komu důvěřuje natolik, že se mu svěří se svými problémy.

 

Druhou částí odměny je ocenění přínosu, který pro něj pouť měla.

Naučila jsem se, že stejně jako pocit, že jsem někoho odměnila "moc", je pro mne nepříjemný i pocit, že jsem někoho odměnila "málo". Obojí ve mně zanechává pocit „dluhu“, energetického dluhu, vůči sobě a nebo vůči druhému člověku. Proto je tak důležité, aby platilo: já jsem OK, ty jsi OK.

Protože věřím, že člověk, který projde sebepoznávacím procesem, zná nejen vlastní cenu, ale i cenu druhého člověka, ponechávám plně ocenění přínosu mého podílu na jeho pokroku na něm.

Je na něm, zda si vytvoří energetický dluh a nebo energetickou rovnováhu, protože já tuto jím určenou část odměny přijmu v jakékoliv výši.