V rámci školy pořádáme volně na sebe navazující dvoudenní semináře:

(možno uspořádat na objednávku ve Vašem centru či městě, témata lze zpracovat i jako besedy či volné povídání)

 

 

PŠvP škola 1 - kurz první pomoci

 • o tom, co nás trápí...

 • jak se postavit na vlastní nohy a pevně na nich stát

 • jak přestat mučit a trápit sama sebe

 • jak si neubližovat a jak si nenechat ubližovat

 • jak se mít ráda

 • jak se nebát svého Stínu a skamarádit se se svou Čarodějnicí

 • jak najít svoji ztracenou Bohyni

 

PŠvP 2 Kurz sebepoznání

 

 • Opakování toho, co už známe

 • Jak se smířit s tím, že nemůžu změnit svět

 • Jak poznat a změnit sebe sama

 • Mapa vnitřního světa

 • Něco málo o pokoře, odpuštění a úhlu pohledu

 • Pozitivní myšlení

 • Pozitivní vztah k vlastnímu tělu, pohlazení těla   

PŠvP 3 - vztahy s Vrahy, Spratky a Anděly

 • Jak funguje lidská mysl

 • Jak nefunguje lidské srdce

 • Jak škodí Spratek a jak ho poznat

 • Jak na emoce, aby se nestaly vrahy, ale anděly

 • Jak odpustit sobě i druhým

 • Jak žít přítomností   

Škola 4 – Láska v zajetí iluzí, předsudků, hradeb strachu a pokrytectví

 • objevování a léčení sexuálních tabu

 • předsudcích a pověrách

 • rozdílu mezi hranicemi a hradbami

 • rozdílu mezi sobectvím a sebeláskou

 • různých jazycích lásky

 • specifikách mužské a ženské sexuality

 • vztahu k vlastnímu tělu

 • posvátné ženské sexualitě


 

Seminář je určen všem, kteří se nebojí rozkrývat předsudky a pověry, dotýkat se svých osobních tabu i druhých bytostí.


 


 

Jak vládnou zlosti a závislosti

 • o strachu a závislostech

 • o emocích a jak s nimi pracovat – minikurz autoterapie

 • o akupresuře – minikurz akupresury (www.maximasaze.cz)

 • o odpuštění, které nám psychicky uleví

 • o léčivých dotecích a našich hranicích

 • o destruktivních a konstruktivních silách myšlenky

 • o tom, jak rozeznat lásku od ega (zlostí a závislostí)


 

Seminář je určen mužům a ženám, kteří mají chuť sami se sebou něco udělat, změnit svůj život a zbavit se svých závislostí, psychických a fyzických obtíží.

Chtějí se naučit něco nového, pracovat se svou psychikou i se svým tělem, pomoci sobě i druhým.

Seminář není veden teoreticky, tedy nezískáte pouze penzum vědomostí, které si můžete dnes nastudovat kdekoliv, ale je veden čistě prožitkově a prakticky.

Prožijete a na vlastním těle se naučíte lehce použitelné techniky, jak si pomoci od psychických i fyzických bolestí a tak případně vykročit na specifickou – Vaši vlastní - cestu, která se Vám otevře.


 


 

Seminář o vztazích, přátelství a lásce

(aneb koedukovaný)

 • jak vnímáme lásku, přátelství a vztahy, pohladíme tělo i duši.

 • podíváme se na své zbraně, navštívíme „vnitřní zbrojnici“

 • podnikneme exkurzi do vnitřního světa prostřednictvím hravých konstelací – zahrajeme si divadlo.

 • pokocháme se přírodou a naučíme se ji více vnímat.

 • poznáme nové lidi, možná přátele

 • zbouráme některá psychická a možná i fyzická tabu.

 • podíváme se sami na sebe očima druhých lidí.


 

Seminář je určen ženám a mužům, kteří „neumějí“ navazovat vztahy a nebojí se to učit.