Z pokladnice moudrosti

 

Protože jsem člověk zvídavý a stále hledající nové podněty, informace a zkušenosti, často nacházím slova, celé věty, texty a moudra, nad nimiž zůstávám v pokoře a údivu, jak jednoduché a prosté to celé je..... Stačí jen "vypnout" hlavu a "zapnout" srdce :o)

O některá tato slova, věty, texty a moudra se ráda podělím.

(Bohužel ne u všech textů mohu uvést zdroj, protože ke mně "doputovaly" mailem.)