Stanovy nového tisíciletí

Paulo Coelho

 

 1. Každý člověk je jiný. A všichni se musejí snažit, aby tomu bylo tak i nadále

 2. Každé lidské bytosti byly dány dvě možnosti jednání: čin a přemýšlení. Obě míří k témuž cíli.

 3. Každé lidské bytosti byly dány dvě vlohy: síla a nadání. Síla vede člověka k naplnění jeho osudu; nadání jej nutí, aby se podělil s ostatními o to nejlepší ze sebe sama.

 4. Každá lidská bytost byla obdařena jednou ctností: schopností volby. Ten, kdo jí neužívá, promění jí v kletbu a volit za něho budou druzí.

 5. Každá lidská bytost má právo na dvě požehnání, a to: požehnání úspěchu a požehnání omylu. V druhém případě je vždy možnost poučení, které člověka vždy dovede na správnou cestu.

 6. Každá lidská bytost má vlastní sexuální profil a má jej uplatňovat bez pocitu viny, pokud ovšem nenutí druhé, aby jej uplatňovali s ní.

 7. Každá lidská bytost má osobní příběh, jenž má být uskutečněn, a proto je také na světě. Osobní příběh se projevuje nadšením nad úkolem.

Poznámka: na určitou dobu můžeme osobní příběh opustit, pokud ovšem na něj

nezapomeneme a vrátíme se k němu hned, jak to bude možné.

 1. Každý muž má svou ženskou stránku a každá žena má svou mužskou stránku. Je třeba praktikovat kázeň intuitivně a intuici objektivně.

 2. Každá lidská bytost musí znát dvě řeči: řeč společnosti a řeč znamení. Ta první slouží ke komunikaci s ostatními, ta druhá k chápání Božích poselství.

 3. Každá lidská bytost má právo vyhledávat radost, přičemž radostí myslíme vše, co nás uspokojuje - nemusí to být nutně něco, co uspokojuje druhé.

 4. Každá lidská bytost má v sobě udržovat posvátný plamen šílenství. A má se chovat jako normální osoba.

 5. Za závažné se považují jen tyto chyby: nerespektovat práva bližního, nechat se ochromit strachem, cítit se vinen, myslet si, že si nezasloužíme dobro a zlo, jež se nám v životě přihodí a být zbabělý.

1. poznámka: budeme milovat své nepřátele, ale nebudeme se s nimi spolčovat. Byli

nám postaveni do cesty, aby vyzkoušeli náš meč, a zaslouží si respekt našeho boje.

2. poznámka: své nepřátele si zvolíme.

 1. Všechna náboženství vedou k témuž Bohu a všechna si zaslouží naši úctu.

Poznámka: člověk, který si zvolí nějaké náboženství, volí si rovněž příslušný kolektivní způsob uctívání a sdílení příslušných mystérií. On sám je nicméně odpovědný za své činy na cestě a nemá právo přenášet na náboženství odpovědnost za svá rozhodnutí.

 1. Je třeba skoncovat s hradbou, jež dělí posvátné od světského: od nynějška je posvátné všechno.

 2. Všechno, co se činí v přítomnosti, ovlivní budoucnost následkem a minulost vykoupením.

 3. Opačná ustanovení se ruší.

Zdroj: přišlo mi mailem