Co je to psychospirituální krize

Co dělat v případě psychospirituální krize?

 

Vidíte a rozmlouváte s duchy či mimozemšťany...? Cítíte pocity druhých, propadáte se do jiných dimenzí, astrálně cestujete..?

Jste blázen?

Myslím, že nutně nemusíte být.

Můžete mít nenormální zážitky a přesto můžete být normální.

Dokonce je to vysoce pravděpodobné.

O tom je právě psychospirituální krize.

--------------------------------------------------------------------------

Kurz je individuální

Kdy: dle dohody

Kde: dle dohody

Cena: dar za dar viz Ceník

-------------------------------------------------------------------------

Nejsem studovaný odborník, za kterého je u nás považován pouze studovaný psychiatr a nebo psycholog se sebezkušenostním výcvikem. Mým studiem bylo téměř šedesát let života, sebezkušenostním výcvikem pády a vzlety, které ho tvořily. Jsem ta, která to prožila a prožívá s lidmi, kteří ke mně přicházejí.

Myslím si tedy, že mám co předat v době, kdy se o tomto fenomenu konečně začíná mluvit, mluví o něm nejen ti, kdo přežili léčbu své nerozpoznané psychospirituální krize v psychiatrických ústavech, ale mluví o něm i ti z odborníků, kteří tento fenomén vzali na vědomí a k lidem s „nenormálními“ prožitky, zvláštními schopnostmi, rozšířeným viděním a cítěním, věřícím na něco, co nás všechny přesahuje ap., už nepřistupují jako k „blouznivcům našich hor“...

Budeme si povídat o:

  • co je to psychospirituální krize
  • jak ji alespoň v základních obrysech odlišit od skutečné psychické nemoci
  • co je nejčastějším spouštěčem
  • jak se projevuje
  • jak se chovat, pokud něco takové potká mne a nebo moje blízké
  • mluvit o tom s někým nebo ne
  • a když ano, tak s kým
  • kde hledat pomoc a informace
  • a podobná témata... 

Kurz je určen pro všechny, kdo nevědí a (ne)bojí se zeptat...

Hlavně ty, kteří něco takového sami právě prožívají a něvědí...

Ale i ty, kteří se zajímají o dění kolem nás, o taje nejen toho, co je kolem nás, mimo nás, ale i toho, co je v nás.

Podle otevřenosti vaší mysli vám naše povídání přinese nové poznatky a dovednosti.

A nebo se vás nedotkne vůbec, protože mým úmyslem není nikoho děsit ani uklidňovat.